Mail of bel: 06 - 1265 4201    
 

Beauty Boutique Celine
Kuyperstraat 4

Hardinxveld – Giessendam

Beauty Boutique Celine 

Altijd op de hoogte? Check:

Facebook  Instagram

   
         
    HOME   •   BEHANDELINGEN EN TARIEVEN   •   HAAR & VISAGIE   •   WEBSHOP   •   CONTACT    
 
         
   

Algemene voorwaarden


De voorwaarden gelden voor elke behandeling en aanbieding tussen Beauty Boutique Céline en de cliënt, waarop Beauty Boutique Céline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Beauty Boutique Céline houdt zich het recht voor ten alle tijden zonder mededeling deze voorwaarden aan te passen. Beauty Boutique Céline zal ervoor zorgen dat een goed vakmanschap uitgevoerd wordt, en zo goed als mogelijk de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvulling van de behandelingen.


Afspraken
De klant maakt vooraf een telefonische/mondelinge/schriftelijke afspraak over de gewenste behandeling. Beauty Boutique Céline zorgt ervoor dat er genoeg behandel tijd wordt ingepland, u dient zich daarom te houden aan de afgesproken tijd. Mocht u te laat op uw afspraak komen zal de behandeling in overleg met u verkort- of eventueel verzet worden, dit in verband met andere afspraken. Mocht u verhinderd zijn? Dan dient u uw afspraak 48 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet na komen van de afspraak zal er 50% van de behandeling in rekening worden gebracht. Beauty Boutique Céline zal zelf bij verhindering ook zo spoedig mogelijk contact op nemen met de cliënt.

Prijzen
Beauty Boutique Céline vermeld alle prijzen zichtbaar in de salon en op de website. De prijzen van producten worden alleen vermeld in de salon. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Beauty Boutique Céline vermeld alle prijswijzingen minimaal 30 dagen van te voren in de salon. Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. Er gelden andere prijzen op locatie. De cliënt dient na afloop van de behandeling direct te betalen, mits anders afgesproken.

Ontevredenheid & klachten
Mocht u ontevreden zijn over de behandeling kunt u contact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken. Klachten worden uitvoerig behandeld. Producten kunnen binnen 14 dagen na aankoop met aankoopbewijs geretourneerd worden.

Persoonlijke gegevens
De cliënt dient naar waarheid voor de eerste behandeling de gegevens die Beauty Boutique Céline nodig heeft of waarvan de cliënt behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling. We nemen de persoonlijke gegevens van de cliënten op in een klantensysteem. We behandelen de gegevens volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Beauty Boutique Céline zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Privacy
Beauty Boutique Céline is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld voor, tijdens of na de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als er wettelijke bepalingen of een gerechtelijke uitspraak door Beauty Boutique Céline verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Beauty Boutique Céline is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. Uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijnen, werkzaamheden, vrije tijd bestedingen of andere voor behandeling relevante gegevens. Indien Beauty Boutique Céline aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Beauty Boutique Céline beperkt tot maximaal tweemaal de factuur waarde van de geleverde dienst.
– Beauty Boutique Céline is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon .

Garantie
Beauty Boutique Céline geeft de cliënt garantie op producten . De garantie vervalt indien de verpakking is geopend of het product gebruikt is (wegens hygiënische redenen ) of de producten niet volgens gebruik aanwijzing heeft gebruikt. Beauty Boutique Céline geeft geen garantie op schoonheidsbehandelingen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen

   
         
         
         
       
             
   

Celine Stasse

Openingstijden

•  Uitsluitend op afspraak geopend
•  Tot 24 uur van te voren annuleren


Genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud.

Adres van de salon

Kuyperstraat 4
Hardinxveld – Giessendam

Navigeren/parkeren doet u het beste ter hoogte van de Troelstrastraat 10.

   
             
   

2014 - nu  |  Beauty Boutique Celine  |  KVK 61205729  |  BTW NL002266059B83  |  Privacy  |  Algemene voorwaarden