Mail of bel: 06 - 1265 4201    
 

Beauty Boutique Celine
Kuyperstraat 4

Hardinxveld – Giessendam

Beauty Boutique Celine 

Altijd op de hoogte? Check:

Facebook  Instagram

   
         
    HOME   •   BEHANDELINGEN EN TARIEVEN   •   HAAR & VISAGIE   •   WEBSHOP   •   CONTACT    
 
         
   

Privacy


Beauty Boutique Celine Beauty Boutique Celine, gevestigd aan Kuyperstraat 4, 3371 VC Hardinxveld-Giessendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://beautyboutiqueceline.nl/
Kuyperstraat 4 3371 VC Hardinxveld-Giessendam
0612654201

Celine Stasse is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty Boutique Celine, zij is te bereiken via celine_stasse@hotmail.com

1. Privacy beleid
Beauty Boutique Celine Beauty Boutique Celine is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheid, kapper en pedicure diensten in Hardinxveld-Giessendam. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan wordt. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder anderen dat wij:
-  vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
-  het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
-  alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
-  uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
-  u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

2. Contactgegevens
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Website: www.beautyboutiqueceline.nl
Tel nr: 0612654201

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty Boutique Celine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-  Voor- en achternaam
-  Geslacht
-  Beroep
-  Geboortedatum
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-  Lijst met contactgegevens van de klant via een app

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty Boutique Celine verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- uw gezondheid: bijvoorbeeld: medicijngebruik, ziektes, doktersbehandelingen, diabeet, reuma, allergieën, huidaandoeningen e.d.
- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier - Voor – en na foto’s

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beauty Boutique Celine verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van uw betaling
-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-  Om goederen en diensten bij u af te leveren Om afspraken in te plannen
-  Beauty Boutique Celine analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Beauty Boutique Celine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Voor- en na foto’s om de voortgang van de behandeling te monitoren.
-  Voor- en na foto’s van huid, nagels of andere resultaten na een behandeling worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
- Grondslagen: uitvoeren overeenkomst, vitaal belang klant, toestemming

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Beauty Boutique Celine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Boutique Celine) tussen zit. 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Beauty Boutique Celine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 2 jaar na de laatste behandeling. Financiële gegevens die onder de administratie-eisen van de belastingdienst vallen, worden 7 jaar bewaard.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty Boutique Celine deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty Boutique Celine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beauty Boutique Celine uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Welke gegevens :
Alle bovenstaand genoemde gegevens uit alinea 3 en 4
Categorie : salonsoftware
Naam : Salonized
Doel : bijhouden van uw afspraken, u herinneren aan uw afspraken, bijhouden van uw bezoeken, aankopen, behandelingen etc.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beauty Boutique Celine gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Boutique Celine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar celine_stasse@hotmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty Boutique Celine wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty Boutique Celine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via celine_stasse@hotmail.com

12. Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op april 2018

   
         
         
         
       
             
   

Celine Stasse

Openingstijden

•  Uitsluitend op afspraak geopend
•  Tot 24 uur van te voren annuleren


Genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud.

Adres van de salon

Kuyperstraat 4
Hardinxveld – Giessendam

Navigeren/parkeren doet u het beste ter hoogte van de Troelstrastraat 10.

   
             
   

2014 - nu  |  Beauty Boutique Celine  |  KVK 61205729  |  BTW NL002266059B83  |  Privacy  |  Algemene voorwaarden